Basketbalový klub mládeže Nitry

BKM SPU NITRA

Železničiarska 15
Nitra
94901
Instagram: @bkmspunitra

bkmspunr@gmail.com

Rozhovor so šéftrénerom BKM SPU Nitra trénerom Štefanom Gabrielom

27.09.2014 22:20

Na poslednom zasadnutí správnej rady chlapčenského basketbalového klubu v Nitre bol menovaný tréner Gabriel za šéftrénera klubu. V tomto ročníku v extraligovom bulletine chceme dať väčší priestor aj problematike mládeže a preto sme si na prvý rozhovor vybrali práve jeho.

 

- Čo bolo pre vás motívom, aby ste trénovali práve nitrianskych chlapcov?

Dôvod je prozaický – trénujem nitrianskych chlapcov preto, lebo žijem v tomto regióne v malebnej dedinke pri Nitre v Štitároch.

 

- Prezraďte nám niečo viac o tom, ktorým kategóriám sa venujete a aké máte s nimi ciele.

V posledných rokoch sa denno denne venujem chlapcom narodeným v roku 2000 a 2001. To znamená tréning 4 x do týždňa, v priebehu roku letnú prípravu, sústredenie, 1-2 domáce turnaje, 1-2 turnaje v zahraničí, priateľské zápasy... snažím sa  im dať všetko, čo potrebujú na presadenie sa v dospelom veku na európskom trhu. Ostatné závisí na chlapcoch. Cieľom je vychovať špičkových slovenských hráčov do mládežníckych reprezentácií a pomôcť im dosiahnuť konkurencie schopnosť  na európskom trhu basketbalových hráčov.

Na to potrebujeme aspoň takú výkonnosť aby s nami chceli hrať najlepšie družstvá so Slovenska a okolitých krajín aby sme sa mohli porovnávať s najlepšími vo svojom ročníku v širšom okolí. To okolie je v okruhu 500-600 km, doprava je drahá a rodičia väčšiu vzdialenosť na turnaj nevládzu zaplatiť. Družstvá G2000 a G2001 majú takú výkonnosť.

 

- Akú trénerskú filozofiu razíte?

Verím v poctivú dennú prácu v telocvični, verím v komplexný rozvoj hráčov , nie len na športovom poli ale aj osobnostný rozvoj . Snažím sa ovplyvniť životné postoje svojich zverencov, vediem ich k tomu, že sa dá dosiahnuť vysoké ciele za podmienky dlhodobého koncentrovaného úsilia bez negatívnych vplyvov na svoje okolie. Odhaľujem pred nimi rezervy, ktoré majú v tréningu aj mimo neho, ukazujem a presviedčam ich , že môžu robiť svoj milovaný šport aj pri plnení rodičovských požiadaviek /myslím tým školu ale aj pomoc rodičom a súrodencom/. V samotnom basketbale sa snažím o maximálny telesný rozvoj členov družstva a individuálne basketbalové schopnosti či už v útoku ale aj v obrane.

 

- Akou cestou sa snažíte motivovať svojich zverencov?

V prvom rade sa snažíme hľadať prirodzene motivovaných chlapcov – v trénerskej hantírke im hovoríme „víťazné typy“. Potom je dôležité aby tréning chlapcov zaujal, aby videli serióznu prácu trénera, aby vedeli čo robíme a čo tým sledujeme.... najväčší motív sú zápasy – nie hoci aké, ale vyrovnané. Osobne vyhľadávam pre svojich zverencov zápasy, ktoré vyhráme najviac o 10 bodov alebo prehráme do nekonečna – takých zápasov hrávame do roka 20. Vyhľadávam ich a plánujem si ich.

 

- Ako vidíte budúcnosť nitrianskeho mládežnického basketbalu?

Za posledných 10 rokov je mládežnícky basketbal v Nitre určite v najlepšej kondícii. Ku dlhodobo dobre fungujúcej dievčenskej zložke v klube BKM JUNIOR Nitra sme v posledných 4-5 rokoch potiahli na konkurencie schopnú úroveň v rámci Slovenska aj chlapčenskú zložku v klube BKM SPÚ Nitra. Ku dievčenskej zložke sú kompetentný iní, chlapčenská zložka má v tomto roku okrem juniorov vybudovanú kompletnú „pyramídu“ od minižiakov po kadetov. Tým sa môže pochváliť málo chlapčenských klubov na Slovensku. V tomto roku nastal veľký pohyb na funkcionárskych postoch a tie zaujali zapálení a kompetentní ľudia na čele s našim predsedom Ing. Vl. Lampertom. Darí sa nám nachádzať spoločnú reč s bývalými basketbalistami, trénerské kádre sme posilnili o trénera Andu a Urbana.

Pre najbližšiu budúcnosť potrebujeme okrem dennej práce v telocvičniach posunúť 3 oblasti a to užšiu spoluprácu so Športovým gymnáziom s cieľom lepšie využiť potenciál spolupráce pre zintenzívnenie a skvalitnenie tréningového procesu včítane rehabilitácie pre staršie ročníky chlapcov, tiež rozvinutie práce s najmenšími v prvom a druhom ročníku ZŠ. V tomto roku sme ich otvorili 4, ale nemáme ešte pokryté „všetky kúty“ v Nitre. Pre dosahovanie stanovených cieľov potrebujeme aj viac využiť štátne a ostatné verejné inštitúcie a zdroje ktoré sú určené pre športujúcu mládež. Mám na mysli to, že verejné zdroje treba oslovovať aktívne a granty prípadne dotácie vyžadujú veľa krát úsilie a čas. Potrebujeme sa o tieto zdroje uchádzať, aby sme mohli najlepšie družstvá poslať „na vandrovku“ aj za doteraz preskúmané kopčeky.  V našom prípade je získaním financií napríklad aj zníženie platieb za telocvične, ktoré nám vyčerpajú 2/5 celoročného rozpočtu v peniazoch cca 20 000 €. Dnes ich prakticky platia rodičia.  

 

- Na záver, prečo by mal rodič prihlásiť svoje dieťa práve na basketbal?

Každé dieťa by malo športovať, pre harmonicky rozvinutého človiečika je dôležité sa vyblázniť, vynaháňať, detskí lekári mi potvrdia že pre dieťa predškolského a školského veku je prirodzené športovať denne aspoň 2-3 hodiny a nie sedieť za počítačom alebo televízorom. Prečo práve basketbal? Vo svete je druhým najpopulárnejším športom vôbec, je to kolektívny šport pre chlapcov aj dievčatá, môžu ho hrať malí, veľkí, rýchli, pomalí. Je súťaživý, je to šport pre vášeň, bude sa vám o ňom snívať, predpokladá spoluprácu pre konečný cieľ, pre víťazstvo. V prípade dosiahnutia určitého majstrovstva sa dá z neho vyžiť, do konca zabezpečiť svoju existenciu. A vieme ho robiť!

bkmspunitra.sk