Basketbalový klub mládeže Nitry

BKM SPU NITRA

Železničiarska 15
Nitra
94901
Instagram: @bkmspunitra

bkmspunr@gmail.com

Informácie o klube

Názov klubu: BKM SPU NITRA
Adresa klubu: Železničiarska 15, 949 01 Nitra
Rok založenia: 2008 - ŠK Basketbalová Akadémia Nitra
  2012 - BKM SPU NITRA
Klubové farby:
modrá, biela
Číslo účtu (IBAN):
SK57 5600 0000 0068 2808 0001
Číslo účtu (muži): SK22 5600 0000 0068 2808 8003
Logo:

 

Informácie o hale

Hlavná hala a klubovňa
Názov haly:                       Športová hala SPU 
Adresa: Československej armády
  949 11, Nitra
Doplnkové haly - celoslovenské
Názov haly:      Hala SPU
Adresa:

Ul. Československej armády 1

 

949 01, Nitra

Názov haly:    

Mestská hala Nitra

Adresa:

Dolnočermánska ulica

 

949 14, Nitra

Doplnkové haly - tréningové
Názov haly:  ZŠ Benkova
Adresa: Benkova 34
  949 11, Nitra
Názov haly:  ZŠ Kráľa Svätopluka
Adresa: Drážovská 6
  949 01, Nitra
Názov haly: ZŠ Nábrežie Mládeže
Adresa: Nábrežie Mládeže 5
  949 01, Nitra
Názov haly: ZŠ - Beethovenova 1
Adresa: Beethovenova 1
  949 11, Nitra