Basketbalový klub mládeže Nitry

BKM SPU NITRA

Železničiarska 15
Nitra
94901
Instagram: @bkmspunitra

bkmspunr@gmail.com

Vedenie klubu

Predseda správnej rady: Ing. Jozef Mečiar
Podpredseda správnej rady: MUDr. Andrea Miháliková
Správna rada BKM SPU Nitra: Ing. Jozef Mečiar
MUDr. Andrea Miháliková
Boris Jurkin
Miroslav Gál
Revízor:  Ing. Ľudmila Lampertová
Šéftréner mládeže:  Martin Blaho (0907 056 507)

Realizačný tím

Tréneri

Tréner

Vedúci tímu, Asistent trénera

Kategória
Martin Blaho Peter Seman juniori U19
Štefan Gabriel Peter Seman kadeti U17
Martin Blaho Peter Seman U14
Branislav Tomek Martin Blaho U15
Peter Zákopčan Peter Seman U12
Peter Zákopčan Peter Seman U11
Branislav Tomek   U10
Krunoslav Kajnović    
Klubový lekár MUDr. Ivan Štefanov Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie FN Nitra
Manažér akadémie Juraj Šutka  
Administrácia webu, foto Mgr. Daniela Okošová daniela.okosova@gmail.com