Basketbalový klub mládeže Nitry

BKM SPU NITRA

Železničiarska 15
Nitra
94901
Instagram: @bkmspunitra

bkmspunr@gmail.com

Poď sa hrať s loptou

13.04.2017 21:22

Pod týmto názvom zorganizoval nitriansky chlapčenský basketbalový klub BKM SPU Nitra športové stretnutie v hale SPU. Pozri aj

 

Minulú nedeľu celé dopoludnie súťažili medzi sebou žiaci 1. a 2. ročníka zo ZŠ Nábrežie mládeže, ZŠ kráľa Svätopluka a ZŠ Beethovenova. Športové zápolenie absolvovalo približne 30 detí, ktoré navštevujú basketbalové prípravky, sa uskutočnilo v basketbale troch proti trom a v rôznych súťažiach zameraných na šikovnosť s loptou, preskakovanie prekážok, podliezanie bránok, beh na lavičke a hádzanie do mikrokoša. Akciu zorganizoval mládežnícky tréner Gabriel. Pri práci s deťmi veľmi pomohli aj učiteľky zo ZŠ Nábrežie mládeže p. Barincová a zo ZŠ kráľa Svätopluka p. Berecová. pri samotnej organizácii pomohli aj ďalší funkcionári a tréneri klubu pp. Ľubomír Urban, Ivo Šimončík a Peter Seman.

"Výsledky si história nebude pamätať ale rozžiarené tváre detí a spokojné úsmevy rodičov hovoria o tom, že akcia sa vydarila a už teraz sa tešíme na jej ďalšie pokračovanie. Zo súťaží sa deťom najviac páčila tzv. cukríková. Našim cieľom je pritiahnuť a udržať čo najviac detí pri športe a v prípade záujmu získať posily do našich mládežníckch basketbalových družstiev. V prípravkách sa venujeme rôznam hrám s loptami ale aj bez nich a tiež primerane aj súťažiam, v tomto veku to nie je o basketbale" povedal Štefan Gabriel.

Záujem detí najmladšieho školského veku o loptové hry nás uisťujú o správnosti nastúpenej cesty a už budúci rok plánujeme otvoriť prípravku aj na ZŠ Benkova.