Basketbalový klub mládeže Nitry

BKM SPU NITRA

Železničiarska 15
Nitra
94901
Instagram: @bkmspunitra

bkmspunr@gmail.com

Loptové hry pre predšolákov

06.12.2017 14:48

V rámci osvety a snahy o zvýšenie povedomia detí o našom športe pripravil náš klub v tomto roku už druhý krát turnus loptových a iných hier pre predškolákov materských škôl. Na našu ponuku kladne zareagovalo vedenie základnej školy kráľa Svätopluka pod Zoborom a poskytlo nám priestor vo svojej telocvični. Riaditeľka školy p. Ďurišová nám doporučila ako vhodnú škôlku na Platanovej ulici.

V minulom roku sme skúšobne pripravili pre deti 1-mesačný kurz loptových a iných hier, súťaží so zameraním na potreby detí ich veku. V tomto roku záujem detí, ich rodičov a tiež vedenia MŠ na Platanovej ulici sa rapídne zvýšil až na 3 mesiace. V rámci tohoto programu sa deti stretávali pravidelne 1 x týždenne v doobedňajších hodinách v telocvični základnej školy s trénerom Gabrielom. Ten si s deťmi za 3 mesiace vytvoril pekný vzťah a tak pri rozlúčke si niektoré deti utreli aj slzičku. Na poslednej hodine všetky deti dostali vkusný diplom /autor p. Medo/ a na úplný záver si deti zakričali športový pozdrav "Platanova do toho!"


Tréner: Štefan Gabriel