Basketbalový klub mládeže Nitry

BKM SPU NITRA

Železničiarska 15
Nitra
94901
Instagram: @bkmspunitra

bkmspunr@gmail.com

Informácie o členskej schôdzy BKM SPU Nitra

29.07.2014 21:20

Podpredseda Ing Jozef Jurík, zastúpený Ing. Ivom Šimončíkom zvoláva členskú schôdzu BKM SPU NITRA.

 

Kedy: 11.8.2014, 18:00hod

Kde: Konferenčná miestnosť, Športová hala SPU.

 

Program schôdze:

  • zmena a schválenie stanov
  • odvolanie a voľba štatutárnych orgánov,
  • odvolanie a voľba členov správnej rady
  • odvolanie a voľba revízora klubu
  • správa o činnosti a hospodárení klubu za predchádzajúci rok
  • schválenie plánu činnosti a rozpočet klubu na sezónu 2014/2015

Účasť členov je nutná.

bkmspunitra.sk