Basketbalový klub mládeže Nitry

BKM SPU NITRA

Železničiarska 15
Nitra
94901
Instagram: @bkmspunitra

bkmspunr@gmail.com

Baby basket v Nitre

05.01.2015 15:55

Dňa 11.12.2014 prebehla na dvoch základných školách v Nitre zaujímavá akcia pre žiakov prvých ročníkov. Akciu pre deti zorganizovali tréneri nášho klubu Gabriel a Zakopčan.

Nitrianske deti sa pod vedením odborníkov zo Slovenskej basketbalovej asociácie  zoznámili s našim športom najprv teoreticky. Marek Adamčík im zábavnou formou vysvetlil o čom je hra zvaná basketbal, kde sa hrá, s čím sa hrá, na čo je rozhodca, lopta a kôš, následne uviedol najdôležitejšie činnosti – dribling, prihrávku a streľbu na kôš.

Po teoretickej prednáške si deti mohli tieto činnosti aj vyskúšať. S podporou vedenia škôl sa na akcii na ZŠ Benkova zúčastnilo vyše 120 detí a na ZŠ Zoborská do 30.

bkmspunitra.sk