Basketbalový klub mládeže Nitry

BKM SPU NITRA

Železničiarska 15
Nitra
94901
Instagram: @bkmspunitra

bkmspunr@gmail.com

Anda: Mládež je pre mňa vyzvou

23.11.2014 13:47

Róbert Anda je stálicou v basketbalových kruhoch v meste pod Zoborom. V aktuálnej sezóne sa rozhodol odovzdať svoje nadobudnuté dlhoročné skúsenosti, keď sa rozhodol prevziať taktovku nad kategóriou kadetov. Niečo viac o jeho filozofii a cieľov sa môžete dočítať v nasledujúcich riadkoch.

 

- Prečo ste sa rozhodli prijať ponuku z Nitry?

„Ponuku v Nitre som prijal preto, že celý svoj život trénujem v Nitre, a to už od svojich 17 rokov.“

 

- Ktorým kategóriám sa venujete ako tréner?

„Ako tréner som sa vo svojich začiatkoch venoval kategórii žien a postupne som sa prepracoval k tomu, že svoje skúsenosti som začal odovzdávať mládežníckej kategórii v kategórii dievčat. Neskôr som presedlal k chlapcov a teraz trénujem kategóriu kadetov.“

 

- Čo vás motivovalo k tomu, aby ste sa venovali mládeži?

„Motivácia je silná, lebo mám rád výzvy a mládež je pre trénera výzva. Jeho práca je odmenená výsledkami a hlavne výchovou dobrých hráčov.“

 

- Aké ciele ste si stanovili?

„Cieľ je u mňa vždy jednoznačný – chcem vyhrávať.“

- Akú trénerskú filozofiu razíte?

„Mojou filozofiou je výchova nielen po stránke športovej, ale aj výchova mládeže po stránke osobnostnej. Som náročný, impulzívny tréner, ktorý je náročný na seba a odovzdávam vždy 100% výkon, či to je na tréningoch alebo pri vedení zápasu. To isté očakávam aj od svojich zverencov. Veľmi ma hnevá, ak hráči hrajú len preto basketbal, že je to atraktívny šport, budú zaujímaví pre svoje okolie a nedávajú zo seba všetko, na čo majú. Som prísnym a náročným trénerom, ale myslím si, že určite spravodlivým a hlavne dostatočne fundovaným, aby som vychoval zo svojich zverencov dobrých hráčov, ale aj pevných a odolných jedincov pre budúci život. Mnoho ľudí s mojou filozofiou nesúhlasí, ale ja určite viem, prečo trénujem, ako trénujem a aj ako pristupujem k hráčom.“

 

- Aký je váš pohľad na súčasnú situáciu mládežníckeho basketbalu pod Zoborom?

„Mládežnícky basketbal pod Zoborom je určite v stagnácii, mnoho z mladých talentovaných detí nemá záujem o šport celkovo. Bolo by potrebné vytvoriť priaznivé podmienky pre prácu s mládežou, treba do nej investovať čo najviac. Pomôže to nielen deťom, ale myslím si aj celej spoločnosti. Šport určite podporuje nielen zdravie, ale aj odolnosť voči stresom, ktorých majú dnes už aj malé deti. Bola by potrebná väčšia podpora mládežníckym družstvám a nie, aby si rodičia samofinancovali šport svojho dieťaťa. Umožniť školopovinným deťom, ktoré sú sústredené v kluboch bezplatný vstup do telocviční základných škôl a nie robiť z prenájmov biznis pre školy. Na tom by malo byť zainteresované mesto, hlavne u tých klubov, ktoré zodpovedne pracujú s mládežou. Tým by sme zabránili aj nežiaducim vplyvom zo strany rodičov smerom k trénerom.“

 

- Sú v družstvách nejakí jedinci, ktorí sa môžu prebojovať aj do seniorského tímu?

„Perspektívni hráči určite sú, len treba, aby začali na sebe pracovať, a to zodpovedne a mali správnu podporu od rodičov, upozorňujem, správnu, nie byť úzkostlivým a hlavne nech dôverujú trénerovi.“

 

- Ide klub BKM SPU Nitra správnym smerom vo výchove hráčov?

„Čo je správny smer? To nám ukáže čas, ak v seniorskej kategórii budú hrať odchovanci nášho klubu.“

 

- Čo by mohlo pomôcť k výchove budúcich nitrianskych nádejí?

„Už som to spomínal, podpora mládeže zo strany mesta, bezplatné prenájmy telocviční, kvalifikovaní tréneri, ktorí budú pracovať jednotnou metodikou prípravy mládeže, či už po športovej stránke, ale aj osobnostnej. Dôvera rodičov trénerovi a nebyť hákliví na svoje ratolesti, správna podpora svojich detí.“

 

- Prečo by mal rodič prihlásiť svoje dieťa práve na basketbal?

„Basketbal je rýchla, dynamická hra, kde je potrebné predvídať, zvládať situácie pod istým stresom a tlakom, orientovať sa a riešiť rôzne náročné situácie, čo napomáha rozvoju myslenia, orientácie, vlastne celej osobnosti. Je to kolektívny šport, takže aj život v skupine a tolerancia medzi sebou a hlavne náročnosť na seba. Deťom sa venujú kvalifikovaní tréneri, ktorí spĺňajú všetky predpoklady správneho rozvoja našej mládeže. Hráči sa zúčastňujú tréningov, zápasov a turnajov v rámci Slovenska, ale aj mimo Slovenska. Takže chlapci, treba prísť a skúsiť to.“

bkmspunitra.sk