Basketbalový klub mládeže Nitry

BKM SPU NITRA

Železničiarska 15
Nitra
94901
Instagram: @bkmspunitra

bkmspunr@gmail.com

5 rokov v klube a ďaľšie horizonty

06.11.2015 12:27

Keď na konci júna 2010 po znovu reštartovaní činnosti chlapčenského basketbalového klubu som na pokyn vtedajšieho vedenia poskladal  družstvo 2000/2001 z troch rôznych prípraviek /Gavalovičova zo „Zápasníckej“ telocvične, Zakopčanova so ZŠ Škultétyho a Gabrielova zo ZŠ Zoborská/ nikto nevedel ako tento pokus dopadne.

Aj predtým boli pokusy rozbehnúť seriózne basketbalovú pyramídu chlapcov, ale vždy to skončilo niekde v polovici cesty. Niečo sa urobilo, potom čiastočný výpadok, neskôr neboli ľudia, potom peniaze. Napriek všetkému basketbal bol v Nitre v povedomí najmä silným mužským basketbalom, klub dokázal bojovať o popredné priečky v extralige /aj ju vyhrať!/ a vždy tu boli skupiny na rôznej úrovni nitrianskej komunity až po vedenie mesta, ktorí sa o mládežnícky basketbal chceli starať a boli pripravení mu pomáhať.

 

Po dvojročnej práci pri družstve som prevzal aj družstvo 2001 po trénerovi Semanovi /ten sa v predchádzajúcom školskom roku venoval jeho vytvoreniu/ a dnes na jeseň  2015 je vhodný čas trochu zhodnotiť uplynulých 5 rokov.

 

Z týchto 2 ročníkov, ktorým som sa venoval posledných 5 resp. 3 roky sa podarilo dotiahnuť po troch chlapcov z každého ročníka do širšieho výberu reprezentácie Slovenska a po dvoch z nich do užšej reprezentácie. U ročníka 2000 ide o P. Šimeka a P. Kohúta v užšom výbere a M. Medo v širšom výbere, z ročníka 2001 sa dostal medzi posledných 16 L. Foltín  R. Magušín a do širšieho výberu aj M. Balogh. Aj úspech má svoje úskalia, P. Šimek sa rozhodol svoj talent rozvíjať v Prahe v akadémii, P. Kohút sa rozhodol vrátiť do rodnej Serede /aj keď tam nemajú kadetov/ a M. Balogh odišiel do Levíc za bývalým trénerom juniorky v Komárne Marekom Juríkom – napriek tomu že Levice jeho kategóriu neobsadzujú. Uvidíme, myslím,že sa s niektorými ešte môžeme v nitrianskom drese stretnúť! 

 

Veľké úsilie klubu o vybudovanie kompletnej mládežníckej pyramídy našlo odraz v ďalších družstvách 2002 a 2003, ktoré vedie p. Zakopčan a kde sú tiež viacerí talentovaní basketbalisti. Dovolím si tvrdiť, že reprezentačná niť sa ani v týchto družstvách nepretrhne! A ročník 2005 vedie tréner Ľ. Urban, očakávania sú veľké!?

 

Veľkým problémom spojeným s úbytkom hráčov je na prechode chlapcov zo ZŠ na strednú, vyskúšali sme si to na ročníku 2000. Napriek tomu neviem sa zbaviť dojmu , že na tomto zlome by mala Nitra získavať a nie strácať. Najmä pre fungovanie dobre zabehnutého športového gymnázia na území mesta a existencii 2 VŠ. Ale o to aby to fungovalo sa musíme pričiniť sami. Lebo nástup mladých basketbalistov na osemročné gymnázium je okrem iného prejav dôvery rodičov a ich detí v pokračovanie našej veci, na štvorročné gymnázium už by mali prichádzať talenty! Z Nitry ale aj z okolia. Podmienky, ktoré tam vedia vytvoriť zainteresovaní sú už dnes na vysokej úrovni. 

 

Z týchto dvoch ročníkov študujú na Športovom gymnáziu, 5 chlapci na 8-ročnom a 1 chlapec na 4-ročnom, z iných družstiev nášho klubu študujú na športovom gymnáziu ďalší 5 chlapci. Dobrú spoluprácu s vedením športového gymnázia dokumentuje aj fakt, že doobedňajšie hodiny športovej prípravy v rámci školy vedú tréneri nášho klubu na našich športoviskách /hala SPÚ/. Robíme všetky kroky k tomu, aby od budúceho školského roka niekoľko talentov na ŠG nastúpilo!

 

Viem, že máme pred sebou veľa práce...prípravky, družstvá… to je už na dobrej ceste. Teraz /behom nasledujúcich dvoch rokov/ nastáva čas posunúť sa o level vyššie na úroveň regionálneho centra z hľadiska našich klientov /chlapci a ich rodičia/ v prvom rade z Nitry, aby rodičia, keď sa rozhodujú, či mať z chlapca Stocha alebo Štumpela, sa rozhodli pre basketbal. Našou úlohou je dokázať širokej verejnosti, že na to máme. A že sa dokážeme o chlapcov postarať aby sa zlepšili! Na úroveň našej extraligy alebo ešte lepšie na úroveň ešte vyššiu. Potom sa prihlásia aj chlapci z okolia, keď budú vidieť výsledky našej práce.

 

Mal som šťastie, že som sa mohol zúčastniť zlatej éry Matadorky v Bratislave a podieľať sa na výchove reprezentantov ČSFR ako boli bratia Rančíkovci, Bošnák, Ondruš, Novák, a ďalší. Mám pocit že podobná éra nastáva aj v Nitre! 

 

Nitra do toho!  

 

 

V Štitároch dňa 03.11.2015, Š. Gabriel