Basketbalový klub mládeže Nitry

BKM SPU NITRA

Železničiarska 15
Nitra
94901
Instagram: @bkmspunitra

bkmspunr@gmail.com

2% z Vašich daní pre našu činnosť

05.03.2017 11:23

Dobrý deň,

 

BKM SPU Nitra  má možnosť, získať vďaka Vašej pomoci ďalšie financie na rozvoj nášho klubu.Obraciame sa na Vás s vierou, že zvážite možnosť darovať svoje 2 % dane nášmu občianskemu združeniu.

Darovaním finančných prostriedkov z Vašich zaplatených daní podporíte basketbal detí a mládeže, organizáciu mládežníckeho tréningového procesu, športových turnajov a iných podujatí BKM SPU Nitra.

Vyhlasujeme, že  finančné prostriedky, ktoré takto získame, budú použité výlučne na skvalitnenie našej činnosti - športovej prípravy mladých nitiranskych basketbalistov.

Vás to nič nestojí, pretože túto čiastku odvádzate tak či tak v rovnakej výške štátu a máte možnosť sami rozhodnúť kde štát investuje časť Vašej dane, pričom pomôžete športovému rozvoju našich detí.

 

Tlačivá:

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov-2016 2017


Vyhlasenie 2016 BKM SPU Nitra
 

POSTUP (viac k postupu:  www.rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/ ):

1. rodič (priateľ , fanúšik), ktorí sú zamestnaní, teda majú príjem zo závislej činnosti

- požiadajú zamestnávateľa  o potvrdení  o odvedení dane

- na základe potvrdenia od zamestnávateľa  vyplnia Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
- obidve tlačivá zanesú svojmu trénerovi/vedúcemu družstva.

2. Ak si rodič (priateľ , fanúšik)/firma  robí daňové priznanie robí sám, údaje o prijímateľovi sa vyplňujú priamo do daňového priznania. Všetky potrebné údaje sú v tlačive.


 

Dôležité termíny pre tých, ktorí chcú poukázať  2 % zo zaplatenej dane:

  • 15.2.2017 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb


•         31. 3. 2017, resp. 30.6.2017 – posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.


•         30. Apríl 2017 – posledný termín na zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

 

Ďakujeme,

BKM SPU Nitra