Basketbalový klub mládeže a mužov Nitry

BKM SPU NITRA

Železničiarska 15
Nitra
94901
Instagram: @bkmspunitrabkmspunitra@gmail.com

2% z daní pre basketbalovú mládež v Nitre

01.03.2016 15:33

Poukážte 2%  z daní na podporu a rozvoj mládežníckeho basketbalu   v Nitre – BKM SPU Nitra

BKM SPU Nitra  má možnosť, získať vďaka Vašej pomoci ďalšie financie na rozvoj nášho klubu.
Vás to nič nestojí, pretože túto čiastku odvádzate tak či tak v rovnakej výške štátu a máte možnosť sami rozhodnúť kde štát investuje časť Vašej dane, pričom pomôžete športovému rozvoju našich detí
Darovaním finančných prostriedkov z Vašich zaplatených daní podporíte basketbal detí a mládeže, organizáciu mládežníckeho tréningového procesu, športových turnajov a iných podujatí BKM SPU Nitra.
Vyhlasujeme, že s finančnými prostriedkami  naložíme efektívnejšie, transparentnejšie. a užitočnejšie ako by mali ostať v štátnom rozpočte

Každý občan - fyzická osoba (FO), alebo firma - právnická osoba (PO) môže venovať 2% z odvedených daní za rok 2015 v prospech    BKM SPU Nitra .

Dôležité termíny pre tých, ktorí chcú poukázať  2 % zo zaplatenej dane:
15.2.2016 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

•         31. 3. 2016, resp. 30.6.2016 – posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

•         30. Apríl 2016 – posledný termín na zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

POSTUP:
1. rodič (priateľ , fanúšik), ktorí sú zamestnaní, teda majú príjem zo závislej činnosti
- požiadajú zamestnávateľa  o potvrdenie o odvedení dane
- na základe potvrdenia od zamestnávateľa  vyplnia Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
- obidve tlačivá zanesú svojmu trénerovi/vedúcemu družstva.

2. Ak si rodič (priateľ , fanúšik)/firma  robí daňové priznanie robí sám, údaje o prijímateľovi sa vyplňujú priamo do daňového priznania. Všetky potrebné údaje sú v tlačive.

 

Formulár pre zamestnancov:

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov.doc (47104)

 

Formulár pre podnikateľov:

Vyhlasenie 2015 BKM SPU Nitra-7.pdf (142046)