Tím

     

6 Horinka Jakub

7 Medo Matej

8 Eperješi Šimon

10 Vencelík Adam

12 Lukniš Jaroslav

13 Ábel Tomáš

6 Javor Dávid

17 Magdolen Matúš

24 Láštic Juraj

30 Pavel Jaroslav

34 Pondela Jakub

35 Treml Jozef

 Magušín Richard

Miroslav Sáraz

15 Matej Stanček

14 Matej Trepáč
   
     

 

Realizačný tím:

 

Tréner: Ľubomír Urban

Asistent trénera: Igor Gavalovič

Vedúci družstva: Jozef Mečiar

PR Manažér: Daniela Okošová