Tím

     

6 Horinka Jakub

7 Medo Matej

8 Eperješi Šimon

10 Vencelík Adam

12 Lukniš Jaroslav

13 Ábel Tomáš

6 Javor Dávid

17 Magdolen Matúš

24 Láštic Juraj

30 Pavel Jaroslav

34 Pondela Jakub

35 Treml Jozef

 Magušín Richard

Miroslav Sáraz

15 Matej Stanček

14 Matej Trepáč

Milan Šedivý
 
     

 

Realizačný tím:

 

Tréner: Ľubomír Urban

Asistent trénera: Igor Gavalovič

Vedúci družstva: Jozef Mečiar

PR Manažér: Daniela Okošová