Accommodation

Accomodation and boarding will be carried out by all teams at the University campus of SPU in Nitra. The university campus offers modern and newly furnished rooms providing high standard accomodation. Accomodation consits of accomodation cell, which consists of two rooms, double and triple. The bathroom has a shared toilet and a shower. The meals will take place in the same building where the teams will live, therefore they will have minimal transport demands, only to be transferred to Sports Hall.

Ubytovanie a nástup budú vykonávať všetky tímy v univerzitnom areáli SPU v nitre. Univerzitný areál ponúka moderné a novo zariadené izby, ktoré poskytujú vysoké štandardné ubytovanie. Ubytovanie v bunkách, ktoré pozostávajú z dvoch izieb (dvojité a trojité). Kúpeľňa má spoločnú toaletu a sprchu. Jedlá sa budú podávať v tej istej budove, kde budú tímy ubytovaná, preto budú mať minimálne požiadavky na dopravu. Potrebný je len prevoz do športovej haly.

 

Address: Študentský domov Mladosť

               Štúrová 3

               949 01 Nitra 

 

web: www.uniag.sk/sk/SD-Mladost/

tel:   037/641 57 05